Umowy handlowe

  • przygotowanie różnego rodzaju umów w ramach transakcji handlowych w obrocie krajowym i międzynarodowym, m.in. przejęcia i nabycia spółek, umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, umów związanych z realizacją inwestycji, w tym umów o prace projektowe, umów o roboty budowlane, umów o zastępstwo inwestycyjne i innych umów towarzyszących kolejnym etapom inwestycji budowlanych, umów kredytowych i innych zapewniających finansowanie inwestycji, w tym finansowanie za pośrednictwem spółek powołanych wyłącznie do tego celu
  • przygotowanie różnego rodzaju umów w obrocie międzynarodowym, w tym umów o współpracy, umów sprzedaży, dostawy, licencji, umów związanych z procesem budowlanym i inwestycyjnym oraz innych umów towarzyszących inwestycjom i przejęciom przedsiębiorstw