Kontakt

Bartosiak Dudek Osiński Rycerz 
ul. Czarnieckiego 56 lok. 3
01-548 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 892 00 06
Fax: +48 22 892 00 04
E-mail: sekretariat@dorkancelaria.pl

Piotr Dudek
E-mail: piotr.dudek@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 603 347 291

Marcin Osiński
E-mail: marcin.osinski@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 607 054 461

Bolesław Rycerz
E-mail: boleslaw.rycerz@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 725 451 999

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych telefonicznie lub mailowo jest spółka Bartosiak Dudek Osiński Rycerz Kancelaria Adwokacka Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, ul. Czarnieckiego 56 lok. 3, 01-548 Warszawa. Pańskie dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, a dalej ewentualnie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, lub przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.