Wspólnicy

Jacek Bartosiak PhD

Jacek Bartosiak jest adwokatem specjalizującym się w sprawie spółek, prawie gospodarczym i finansowym. Doradza krajowym i zagranicznym inwestorom w projektach budowlanych i korporacyjnych, a także w kwestiach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w tym w kwestiach związanych z najmem komercyjnym.

Założyciel i właściciel Strategy&Future, autor książek “Pacyfik i Eurazja. O Wojnie” (2016) oraz ”Rzeczpospolita między Lądem a Morzem. O wojnie i pokoju.” (2018).  Dyrektor Programu Gier Wojennych i Symulacji Fundacji Pułaskiego; Senior Fellow w The Potomac Foundation w Waszyngtonie, współzałożyciel „Play of Battle”, zajmującej się przygotowywaniem symulacji wojskowych. Dr. Bartosiak był członkiem zespołu doradczego pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego (2017-2018) oraz Prezesem Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (2018–2019). Jacek Bartosiak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego. Jacek Bartosiak jest wpisany na listę prawników świadczących obsługę klientów niemieckojęzycznych prowadzoną przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Języki: angielski, niemiecki

E-mail: jacek.bartosiak@adwokatura.pl
Kom.: +48 606 683 555

 

Marcin Osiński

Marcin Osiński jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i administracyjnym. Zajmuje się w szczególności reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach sądowych, zwłaszcza dotyczących nieruchomości oraz reprezentacją osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa małżeńskiego (rozwody, podziały majątku, sprawy alimentacyjne). Prowadzi również sprawy administracyjne i sądowo – administracyjne dotyczące nieruchomości, a także spory świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i z zakresu realizacji kontraktów. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. Marcin Osiński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem i uczestnikiem konkursów oratorskich. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: marcin.osinski@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 607 054 461

 

 

Bolesław Rycerz

Bolesław Rycerz jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem specjalizującym się w postępowaniach sądowych. Zajmuje się w szczególności reprezentacją przedsiębiorców oraz osób fizycznych w sprawach gospodarczych, zwłaszcza dotyczących sporów powstałych na gruncie robót budowlanych oraz sporów dotyczących nieruchomości, w tym również najmu komercyjnego. Ponadto reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Bolesław Rycerz ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: boleslaw.rycerz@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 725 451 999