Wspólnicy

Michał Barański

Michał Barański jest adwokatem specjalizującym się w prawie pracy, budowlanym, prawie cywilnym materialnym i procesowym oraz w prawie gospodarczym. W Kancelarii zajmuje się w szczególności reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sporach sądowych.Michał Barański ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowane we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Jest doktorem nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w zakresie prawa pracy, postępowania cywilnego i prawa administracyjnego oraz jest egzaminatorem na egzaminie adwokackim. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski, francuski, niemiecki

E-mail: michal.baranski@dorkancelaria.pl
Tel.: +48 22 892 00 06
Kom.: +48 502 705 473

 

Piotr Dudek

Piotr Dudek jest adwokatem specjalizującym się w prawie nieruchomości oraz prawie własności intelektualnej. Obsługuje transakcje na rynku nieruchomości, w szczególności dotyczące centrów handlowych, prowadzi ich bieżącą obsługę oraz doradza w kwestiach ochrony praw własności intelektualnej w takich branżach jak rynek wydawniczy, FMCG, czy nowe technologie. Piotr Dudek ma również doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży defence/aerospace. Brał udział w obsłudze Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki. Piotr Dudek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy University of Cambridge oraz studia LL.M. z zakresu prawa własności intelektualnej na Queen Mary University of London. Jest Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski, czeski, włoski

E-mail: piotr.dudek@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 603 347 291

 

Marcin Osiński

Marcin Osiński jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym i administracyjnym. Zajmuje się w szczególności reprezentacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach sądowych, zwłaszcza dotyczących nieruchomości oraz reprezentacją osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa małżeńskiego (rozwody, podziały majątku, sprawy alimentacyjne). Prowadzi również sprawy administracyjne i sądowo – administracyjne dotyczące nieruchomości, a także spory świadczeniodawców z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące postępowań o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej i z zakresu realizacji kontraktów. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w zakresie stałej obsługi prawnej przedsiębiorców. Marcin Osiński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest laureatem i uczestnikiem konkursów oratorskich. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: marcin.osinski@dorkancelaria.pl
Tel.: +48 22 892 00 06
Kom.: +48 607 054 461

 

Bolesław Rycerz

Bolesław Rycerz jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem specjalizującym się w postępowaniach sądowych. Zajmuje się w szczególności reprezentacją przedsiębiorców oraz osób fizycznych w sprawach gospodarczych, zwłaszcza dotyczących sporów powstałych na gruncie robót budowlanych oraz sporów dotyczących nieruchomości. Ponadto reprezentuje osoby fizyczne w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa pracy. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Bolesław Rycerz ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: boleslaw.rycerz@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 725 451 999