Spory Sądowe

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy sądowe swoich klientów, zarówno poprzedzone wcześniejszą obsługą prawną Kancelarii, jak i sprawy powierzone dopiero na etapie postępowania sądowego, bez względu na jego etap, w tym także sprawy przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.