Prawnicy

Iwona Padzik

Iwona Padzik  jest aplikantką adwokacką. Wspiera prawników Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi tutejszych klientów. Przedmiot jej zainteresowań prawnych obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo nieruchomości oraz prawo administracyjne, a także procedury cywilną oraz administracyjną.

Iwona Padzik ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Emory oraz Uniwersytecie Georgia State. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: iwona.padzik@dorkancelaria.pl

 

 

Kamila Hincman

Kamila Hincman jest aplikantką adwokacką. Wspiera prawników Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi prawnej klientów, w tym zastępstwa procesowego. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo rodzinne, prawo karne, prawo nieruchomości.

Kamila Hincman jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentką studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: kamila.hincman@dorkancelaria.pl