Prawnicy

Iwona Padzik

Iwona Padzik  jest aplikantką adwokacką. Wspiera prawników Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi tutejszych klientów. Przedmiot jej zainteresowań prawnych obejmuje w szczególności prawo cywilne, prawo nieruchomości oraz prawo administracyjne, a także procedury cywilną oraz administracyjną.

Iwona Padzik ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Emory oraz Uniwersytecie Georgia State. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: iwona.padzik@dorkancelaria.pl
Tel.: +48 22 892 00 06

 

Maksymilian Hau

Maksymilian Hau jest studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium Artes Liberales UW. Jest Członkiem założycielem i prezesem koła naukowego Ius et Limes afiliowanego przy WPiA UW.

Maksymilian Hau wspiera prawników z Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi klientów. Do jego zainteresowań należą interdyscyplinarne gałęzie prawa, filozofia oraz jej związki z prawem.

Języki: angielski, francuski

E-mail: maksymilian.hau@dorkancelaria.pl
Tel.: +48 22 892 00 06

 

Mateusz Kiełczyński

Mateusz Kiełczyński jest aplikantem adwokackim specjalizującym się w prawie gospodarczym i korporacyjnym z uwzględnieniem corporate governance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta National Cheng Kung University na Tajwanie, gdzie studiował International Management. Aktywnie zaangażowany w życie społeczności lokalnej w ramach trzeciego sektora, prowadzi Stowarzyszenie Droga Mleczna skupiające wokół siebie sympatyków Radomia. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: mateusz.kielczynski@dorkancelaria.pl
Tel.: +48 22 892 00 06