Prawnicy

Kamila Hincman

Kamila Hincman jest adwokatem. Wspiera prawników Kancelarii w czynnościach z zakresu obsługi prawnej klientów, w tym zastępstwa procesowego. Do jej zainteresowań zawodowych należy prawo rodzinne, prawo karne, prawo nieruchomości.

Kamila Hincman jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studentką studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami na Uczelni Łazarskiego. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: kamila.hincman@dorkancelaria.pl

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie marta-bc-1-682x1024.jpg

Marta Sobechowicz – Osińska

Marta Sobechowicz – Osińska jest adwokatem specjalizującym się w cywilnych i gospodarczych sporach sądowych oraz w prawie bankowym i ubezpieczeniowym (zwłaszcza w zakresie ubezpieczeń ryzyka kredytu kupieckiego). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wiodących towarzystw ubezpieczeniowych, banków, instytucji leasingowych i faktoringowych, w tym jako prawnik wewnętrzny, a także jako pełnomocnik reprezentujący klientów w szeroko rozumianej windykacji sądowej i pozasądowej (m.in. w negocjacjach, ustanawianiu i wykonywaniu zabezpieczeń, przygotowywaniu ugód itp.), w sprawach egzekucyjnych oraz w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami prawników oraz w organizacji i obsłudze systemów zarządzania dużymi wolumenami spraw sądowych i egzekucyjnych dla instytucji finansowych. Uczestniczyła w konsultacjach branżowych projektów zmian legislacyjnych w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Marta Sobechowicz – Osińska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i wieloletnią członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie.

Języki: angielski

E-mail: marta.sobechowicz@dorkancelaria.pl
Kom.: +48 607 639 974