Biuro

Magdalena Ucińska -Wróbel jest związana z Kancelarią od 2005 r. Zajmuje się organizacją pracy biura Kancelarii, ściśle współpracuje z Partnerem Zarządzającym Kancelarii w zakresie administracji wewnętrznej Kancelarii oraz przygotowania rozliczeń z klientami i koordynacji pracy zespołu biura.

Magdalena Ucińska – Wróbel ukończyła Filologię Polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Języki: angielski

E-mail: magda.ucinska@dorkancelaria.pl