Spory Sądowe

Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy sądowe swoich klientów, zarówno poprzedzone wcześniejszą obsługą prawną Kancelarii, jak i sprawy powierzone dopiero na etapie postępowania sądowego, bez względu na jego etap (sprawy karne, sprawy cywilne, m.in. tzw. sprawy frankowe, sprawy gospodarcze, rodzinne i spadkowe), w tym także sprawy przed Sądem Najwyższym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.