Prawo korporacyjne

  •  przygotowywanie umów spółek handlowych i ich rejestrowanie;
  •  przygotowywanie umów pomiędzy wspólnikami w zakresie współdziałania w ramach spółek prawa handlowego;
  •  bieżąca obsługa korporacyjna spółek;
  •  przygotowywanie umów inwestycyjnych;
  •  przejęcia i nabycia podmiotów gospodarczych;
  •  porządkowanie stanu prawnego w spółkach handlowych;
  •  upadłość, układ i postępowanie naprawcze;
  •  likwidacja spółek kończących działalność gospodarczą;