Nieruchomości

  •  transakcje dotyczące nieruchomości;
  •  kontrakty i transakcje międzynarodowe związane z inwestycjami budowlanymi, w tym na rynkach zagranicznych;
  • obsługa eksportu polskich towarów i usług, w tym na rynku budowlanym i nieruchomości;
  • realizacja projektów deweloperskich w budownictwie mieszkaniowym, handlowym (w tym wielkopowierzchniowym), biurowym, hotelowym czy przemysłowym;
  • wszelkie sprawy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, hotelowych, przemysłowych czy handlowych, w szczególności komercjalizacja i bieżąca obsługa centrów handlowych;
  • wszechstronna analiza stanu prawnego nieruchomości (due diligence) i przygotowanie raportów na temat stanu prawnego nieruchomości;
  •  postępowania administracyjne związane z procesem budowlanym i zagospodarowaniem przestrzennym;
  •  odzyskiwanie nieruchomości przez byłych właścicieli, w tym na terenie miasta stołecznego Warszawy;